Co proponujemy

NASZE PRZEDSZKOLE PROPONUJE ZAJĘCIA W RAMACH PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

JĘZYK ANGIELSKI
WTORKI I PIĄTKI

GR.I - 9.30 - 9.45
GR.II - 10.00 - 10.30
GR.III- 10.30 - 11.00
GR.IV - 11.00 - 11.30

ZAJĘCIA OPŁACANE Z BUDŻETU PRZEDSZKOLA

ZAJĘCIA TANECZNE
PONIEDZIAŁEK

GR.I - 9.30 - 10.00
GR.II - 10.00 - 10.30
GR.III- 10.30 - 11.00
GR.IV - 11.00 - 11.30


GIMNASTYKA KOREKCYJNA DLA DZIECI Z ZAŚWIADCZENIAMI OD LEKARZA

GR IV - 12.30-13.00
GR III - 13.00-13.30
GR II - 13.30-14.00

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE PRZY AKOMPANIAMENCIE PIANINA

GR.II - 9.00 - 9.30
GR.I - 9.30 - 10.00
GR.III- 10.00 - 11.00
GR.IV - 11.00 - 12.00

ZAJĘCIA CYKLICZNE:

MAŁY NAUKOWIEC

WARSZTATY TEMATYCZNE:

- TEATRALNE
- ŚWIĄTECZNE
- PRZYRODNICZE

Nasza placówka zapewnia także pomoc psychologiczno- pedagogiczną, zajęcia rewalidacyjne, oraz zajęcia z logopedą, według indywidualnych potrzeb dzieci.

Opracowała Aneta Nowak
Przedszkolowo.pl logo