PROGRAMY I PROJEKTY EDUKACYJNE

PROGRAMY I PROJEKTY W ROKU 2020/2021

PROJEKT EDUKACYJNY "KRAKÓW W PIOSENCE"

Projekt edukacyjny został opracowany przez nauczycielki grupy I i II i będzie realizowany w grupach młodszych od marca 2021 roku. Ma on na celu rozbudzanie zainteresowań dzieci Krakowem, poznanie jego tradycji i zabytków poprzez kontakt z muzyką. Przedszkolaki zostaną zapoznane z wybranymi legendami i zabytkami naszego miasta w oparciu o melodie i piosenki z nim związane.

PROGRAM EDUKACYJNY "CZYŚCIOCHOWE PRZEDSZKOLE"

Program edukacyjny organizowany przez firmę Rossmann. Program ma na celu kształtowanie od najmłodszych lat dobrych nawyków higienicznych oraz ma pomagać nauczycielom w edukacji i motywowaniu przedszkolaków do codziennego dbania o higienę.


PROJEKT EDUKACYJNY " PODRÓŻE MAŁE I DUŻE - Z BIEGIEM WISŁY"

Projekt edukacyjny „Podróże małe i duże – z biegiem Wisły” przeznaczony jest do pracy z dziećmi 5- i 6-letnimi (grupa III i IV).
Projekt został napisany w celu zapoznania starszych przedszkolaków z największą rzeką Polski, począwszy od jej źródeł aż do ujścia, oraz niektórymi leżącymi nad nią większymi miastami: Krakowem, Warszawą, Toruniem i Gdańskiem. W trakcie jego realizacji dzieci przybliżą sobie historię, zabytki architektury, ciekawe i warte odwiedzenia miejsca , a także charakterystyczne cechy regionów, do których należą. Zadania stawiane wychowankom wyzwolą u nich naturalną ciekawość, ekspresję twórczą, zmobilizują do zastanawiania się, zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi poprzez rozwiązywanie problemów. Aktywność dziecka połączona będzie z działaniem i przeżywaniem, a zdobyta dzięki temu wiedza przyniesie prawdziwą radość i zadowolenie.

PROJEKT EDUKACYJNY "WIERSZYKI I BAJECZKI DO PODUSZECZKI"

Najmłodsze przedszkolaki w miesiącu lutym będą realizowały zadania projektu edukacyjnego opracowanego przez nauczycielki grupy I i II. W ramach projektu będą uczestniczyły w cyklu zajęć „Wierszyki i bajeczki do poduszeczki – kotek” W trakcie, których będą miały możliwość poznania zasad właściwego korzystania z książek oraz zapoznania z sylwetą bohatera ze świata literatury i zwierząt – kotka.

PROGRAM EDUKACYJNY "CZYŚCIOCHOWE PRZEDSZKOLE"

W tym roku ponownie bierzemy udział w programie edukacyjnym organizowanym przez firmę Rossmann. Program ma na celu kształtowanie od najmłodszych lat dobrych nawyków higienicznych oraz ma pomagać nauczycielom w edukacji i motywowaniu przedszkolaków do codziennego dbania o higienę.

PROGRAM EDUKACYJNY „KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY”

Kubusiowi Przyjaciele Natury to ogólnopolski program edukacyjny organizowany przez markę „Kubuś”. Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne , uczenie szacunku dla przyrody, oraz kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania i aktywnego spędzania czasu. W ramach realizacji programu dzieci poznają zasady dbania o środowisko naturalne, aktywnego wypoczynku i zdrowego odżywiania. Nauczą się segregować odpady.PROJEKT EDUKACYJNY "PRZEDSZKOLAK UNIKA ZAGROŻEŃ"

Projekt przeznaczony jest do pracy z dziećmi 5 i 6 letnimi (grupy III i IV). Celem projektu jest przybliżenie dzieciom wiedzy o występujących zagrożeniach dla zdrowia i życia, które mogą pojawić się w czasie zabawy w domu i przedszkolu, na placu zabaw, podczas poruszania się po ulicy i przechodzenia przez nią; w kontaktach z obcymi osobami, zwierzętami i roślinami; na niebezpieczeństwa, które wiążą się ze złymi warunkami pogodowymi… itd.
Realizacja projektu powinna przyczynić się w dużej mierze do wyrobienia u dzieci umiejętności i nawyków unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania wszelkich niebezpieczeństw; a także przyswojenia przez dzieci bogatej wiedzy z dziedziny zdrowia, ukształtowania w nich postaw prozdrowotnych oraz kształtowania prawidłowych nawyków higieniczno-zdrowotnych.
Zdobyta przez dzieci wiedza i umiejętności pozwolą im czuć się bezpiecznie w różnych sytuacjach oraz zachować zdrowie.

PROJEKT EDUKACYJNY „KRAKÓW NIEODKRYTY I ZWIEDZAJ KRAKÓW”

Dzieci 5 i 6 letnie (grupa III i IV ) biorą udział w projekcie edukacyjnym „Kraków nieodkryty i zwiedzaj Kraków ” prowadzonym przez krakowskich przewodników turystycznych ze Stowarzyszenia Oświatowego „Zamek Królewski na Wawelu”.
Celem projektu jest:
- propagowanie historii Krakowa
- poznanie zabytków, tradycji i zwyczajów krakowskich

Udział dzieci w warsztatach prowadzonych w oparciu o następujące pakiety
edukacyjne:
1. „Legendy”
2. „Kopce”
3. „Tradycje i zwyczaje krakowskie”
4. „Stare Miasto”
5. "Mieszkańcy Waweli”
PROGRAMY I PROJEKTY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020


OGÓLNOPOLSKIE PROGRAMY I PROJEKTY EDUKACYJNE

PROGRAM EDUKACYJNY "CZYŚCIOCHOWE PRZEDSZKOLE"

Program edukacyjny organizowany przez firmę Rossmann. Program ma na celu kształtowanie od najmłodszych lat dobrych nawyków higienicznych oraz ma pomagać nauczycielom w edukacji i motywowaniu przedszkolaków do codziennego dbania o higienę.


PROGRAM EDUKACYJNY ,,DZIECIAKI - MLECZAKI"

PROGRAM edukacyjny „Dzieciaki Mleczaki”, powstał z inicjatywy Polskiej Izby Mleka. Głównym celem realizowanego programu jest wzbogacenie wiedzy dzieci na temat roli mleka i produktów mlecznych oraz wdrażanie do nabycia prawidłowych nawyków żywieniowych. Przedszkolaki poprzez organizowanie różnorodnych zajęć oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych nauczą się jak ważne dla naszego organizmu jest spożywanie mleka oraz jego produktów.


PROJEKT EDUKACYJNY ,,PRZEDSZKOLAK W ŚWIECIE KSIĄŻEK"

Projekt edukacyjny ,,Przedszkolak w świecie książek" powstał, by wspierać rozwój zainteresowań czytelniczych dzieci.Przeznaczony jest do pracy z dziećmi 5 i 6 letnimi
(grypy III i IV). Zadania dobrane są tak, by pozwoliły rozwijać zainteresowania i motywację dzieci do korzystania z książek. Celem projektu jest rozbudzenie zainteresowania książką, wzbogacenie słownictwa, rozwijanie wyobraźni. Jednocześnie projekt zakłada zapoznanie dzieci z różnorodną literaturą dla dzieci, a także terminami i pojęciami związanymi z drukarnią, biblioteką i księgarnią.

,,Wszystkie książki mówią....Każda z nich ma
jakąś najdroższą tajemnicę, którą powierzyć
pragnie, każda niesie jakąś wiadomość, którą
chce podać w najdalsze pokolenia..."


,,POLSKA I JEJ REGIONY – MOJE MIASTO KRAKÓW”

Projekt został napisany w celu przybliżenia dzieciom najbliższego otoczenia, miasta rodzinnego Kraków. W trakcie jego realizacji dzieci poznają historię miasta, zabytki architektury, ciekawe i warte odwiedzenia miejsca w Krakowie, oraz dźwięki i melodie płynące z serca dawnej stolicy Polski.


Nasze przedszkole ponownie włączyło się do realizacji Programu
„Czytające Przedszkole” w ramach Kampanii
„Cała Polska Czyta Dzieciom”

Należymy do Klubu Czytających Przedszkoli. Kampania ta zachęca rodziców, opiekunów, nauczycieli, wszystkich dorosłych do codziennego, co najmniej dwudziestominutowego czytania swoim dzieciom. Pomysł głośnego czytania ogłoszony przez Fundację zyskał szerokie grono zwolenników – rodziców, nauczycieli, bibliotekarzy, a także władz samorządowych czy znanych osobistości i przekształcił się w ogólnopolską akcję pod hasłem „Czytaj dziecku 20 minut dziennie”. Jeśli chcemy, by dzieci wyrosły na wykształconych, kulturalnych, mądrych i dobrych ludzi, wychowujmy je w miłości do książek, codziennie czytając im dla przyjemności: w domu, w przedszkolu i w szkole. O przyszłości naszego kraju zadecyduje poziom ludzi , których wychowujemy dziś.

Cała Polska czyta dzieciom
wszyscy chcemy
aby nasze dzieci wyrosły
na mądrych, dobrych
i szczęśliwych ludzi
CZYTAJMY DZIECIOM!! - 20 minut dziennie!


AUTORSKIE PROGRAMY I PROJEKTY EDUKACYJNE ,,KOLOROWE DNI"

„KOLOROWE DNI”
Kolory są nieodłącznym elementem naszego otoczenia. Wpływają na emocje, doznania, rozumienie świata i relacji z innymi. Umiejętność zabawy z kolorami i rozpoznawanie ich znaczenia jest jednym z elementów wychowania. W konsekwencji wpływa na wrażliwość, estetykę i rozwój kreatywności. W świat kolorów wprowadzamy dziecko powoli i spontanicznie poprzez zabawę. Ciekawą formą utrwalenia kolorów są „kolorowe dni” w przedszkolu. W kolorowe dni dzieci będą przychodzić do przedszkola ubrane na dany kolor, przyniosą owoc lub warzywo. Projekt umożliwia także propagowanie nawyków zdrowego żywienia. Dzieci spróbują nowych smaków i zapachów- poznanie świata przez wszystkie zmysły. Cele:
-utrwalenie umiejętności rozpoznawania kolorów,
-stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci,
-stworzenie atmosfery radosnych przeżyć i wesołej zabawy,
-uwrażliwienie na piękno otaczającego świata,
-rozbudzanie i ukierunkowanie aktywności dzieci,
-kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania,
-rozumienie konieczności ochrony przyrody.
Głównym zamierzeniem projektu jest podejmowanie różnorodnych działań dotyczących poznawania, nazywania kolorów, smaków poprzez wszystkie zmysły. Działania te będą realizowane podczas zajęć edukacyjnych.


PROGRAMY I PROJEKTY KTÓRE REALIZOWALIŚMY

OGÓLNOPOLSKIE PROGRAMY I PROJEKTY EDUKACYJNE

ROWEROWY MAJ

Rowerowy Maj to największa kampania w Polsce promująca zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność wśród dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych oraz grona nauczycielskiego. Rowerowy Maj, poprzez zabawę połączoną z elementami rywalizacji, popularyzuje rower jako środek transportu do szkoły, uczy dobrych i zdrowych nawyków, które utrzymują się również po zakończeniu kampanii. Rowerowy Maj skutecznie zmienia okolice szkół i przedszkoli na bardziej bezpieczne i przyjazne rowerzystom zmniejszając liczbę samochodów dowożących dzieci i motywując samorządy do inwestycji w ścieżki rowerowe
Zasady kampanii są bardzo proste: każdy przedszkolak, uczeń i nauczyciel, który w maju dotrze na lekcje w sposób aktywny: na rowerze, hulajnodze, rolkach czy deskorolce, otrzymuje naklejki do rowerowego dzienniczka i na wspólny plakat klasowy. Dla najaktywniejszych uczestników, klas i placówek przewidziane są atrakcyjne nagrody.

DOBRE MANIERY PRZEDSZKOLAKA
Projekt edukacyjny „Dobre maniery przedszkolaka” był realizowany w grupach starszych. W trakcie realizacji projektu starano się przekazać dzieciom pewne minimum dotyczące kultury bycia; uwrażliwiać na takie wartości jak: dobro, prawda, uczciwość, życzliwość i wyrozumiałość; uczyć kulturalnego obcowania z ludźmi oraz dostrzegania i rozumienia ich potrzeby.


BIBLIOTEKA PRZEDSZKOLAKA
Programu czytania generacyjnego z udziałem seniorów oraz utworzenie w przedszkolu minibiblioteki pod roboczą nazwą Biblioteka Przedszkolaka. Celem akcji było stworzenie modelu łatwych do realizacji warsztatów czytelniczych oraz podniesienia kompetencji w zakresie edukacji literackiej pracowników przedszkola oraz kształtowanie nawyków czytelniczych wśród najmłodszych. Do przedszkola trafił kuferek biblioteczny z książkami, któremu towarzyszyły każdorazowo zajęcia plastyczno-typograficzne i czytanie z udziałem seniorów (dziadków przedszkolaków) W kuferku znajduje się 10 pozycji książkowych, różnorodnych formalnie i tematycznie, związanych z Krakowem, wybranych przez członków Rady Programowej Festiwalu Literatury dla Dzieci.
Projekt graficzny: Marianna Sztyma, graficzka i ilustratorka.
Organizator: Krakowskie Biuro Festiwalowe
Pomysłodawca i realizator: Fundacja Burza Mózgów na zlecenie KBF


PROJEKT EDUKACYJNY,,KSIĄŻKA – NASZA PRZYJACIÓŁKA”
Od listopada w grupie III realizowany będzie realizowany projekt edukacyjny ,,Książka – nasza przyjaciółka”, który powstał, by wspierać rozwój zainteresowań czytelniczych dzieci. Zadania dobrane są tak, by pozwoliły rozwijać zainteresowania i motywację dzieci do korzystania z książek. Celem projektu jest rozbudzenie zainteresowania książką, wzbogacenie słownictwa, rozwijanie wyobraźni. Jednocześnie projekt zakłada zapoznanie dzieci z różnorodną literaturą dla dzieci, a także terminami i pojęciami związanymi z drukarnią, biblioteką i księgarnią.Projekt będzie realizowany do maja 2018 roku.

ZDROWY PRZEDSZKOLAK
W przedszkolu we wszystkich grupach będziemy brać udział w AKCJA XXII AKADEMII ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA "ZDROWA RODZINA - SZCZĘŚLIWA RODINA". Akcja przebiega pod hasłem „ZDROWA PIRAMIDA DZISIAJ NAM SIĘ PRZYDA". W czasie jej realizacji nauczycielki podejmują z dziećmi zagadnienia Piramidy Zdrowego Żywienia i analizują każde z jej pięter. Motywem przewodnim zajęć jest bajka pt." Podróż do wnętrza piramidy". Dzieci poznają się ze zwierzaki Zdrowego Zakątka, które pomogą kształtować u pociech nawyk zdrowego odżywiania się. Program akcji jest opracowany w taki sposób, aby zdobywanie wiedzy przeplatało się z zajęciami plastycznymi, praktycznymi, słuchaniem piosenek, uczeniem się wierszyków i aktywnością fizyczną.

PROJEKT EDUKACYJNY „Z PLASTYKĄ ZA PAN BRAT”
Projekt będzie realizowany w ciągu całego roku szkolnego 2017/2018 w grupie III.
Program „Z plastyką za pan brat” ma poprzez edukację plastyczną wpływać miedzy innymi na rozwój emocjonalny, percepcyjny, społeczny czy estetyczny a także na aktywizację sfery kinestetycznej, na rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej i usprawnianie sprawności manualnej dziecka. Poprzez zabawy plastyczne, obcowanie ze sztuką dzieci będą aktywnie poznawać świat.

PROJEKT EDUKACYJNY, „CO MAMA I TATA ROBIĄ W PRACY? – ZAWODY ZNANE I NIEZNANE”
W ciągu całego roku szkolnego 2017/2018 w grupie IV realizowany będzie projekt edukacyjny, „Co mama i tata robią w pracy? – zawody znane i nieznane” głównym celem projektu jest poznanie przez dzieci zawodów swoich rodziców. Projekt realizowany będzie w formie warsztatów, spotkań z rodzicami oraz wycieczek.
Wszystkich rodziców zachęcamy do aktywnego udziału w projekcieProgram „Przedszkolak bezpieczny na drodze” realizowany był w dwóch młodszych grupach.
Program ten przygotowywał dzieci w wieku przedszkolnym do świadomego, ale i odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym.


PROJEKT „EDUKACJA, PROMOCJA I PROFILAKTYKA W KIERUNKU ZDROWIA JAMY USTNEJ SKIEROWANA DO MAŁYCH DZIECI, ICH RODZICÓW, OPIEKUNÓW I WYCHOWAWCÓW” –„DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY”. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej współfinansowanie krajowe dla projektu zapewnia Minister Zdrowia
W ramach projektu realizowane są starania o zdrowe zęby Polaków, zaczynając od osób najmłodszych. Celem programu jest zmniejszenie nasilenia występowania choroby próchnicowej zębów poprzez kampanią edukacyjną skierowaną zarówno do samych dzieci, jak i osób, które sprawują nad nimi opiekę: rodziców, nauczycieli przedszkolnych, pielęgniarek, położnych i lekarzy pediatrów.Projekt realizowany we wszystkich grupach wiekowych.


PROGRAM EDUKACJI ARCHITEKTONICZNEJ ARCHI-PRZYRODY"
We wrześniu 2016 roku nasze przedszkole przystąpiło do ogólnopolskiego pilotażowego Programu Edukacji Architektonicznej ARCHI - PRZYGODY. Jego autorami są: Zofia Bisiak, Aleksandra Chrzanowska-Purchla, Dariusz Śmiechowski, Anna Wróbel oraz Joanna Zwolińska. Program został przygotowany i był realizowany przez Narodowe Centrum Kultury. Realizacja programu zawierała się w dziesięciu scenariuszach, tematycznie związanych z poznawaniem i rozumieniem przez dzieci własnego otoczenia przestrzennego:
- JA I MOJE OTOCZENIE
- PRZEWODNIK PO MOJEJ OKOLICY
- MODELE PRZESTRZENNE
- SCHRONIENIE
- DOM I OGRÓD
- SKALA I PROPORCJE
- CIEPŁO, ZIMNO? MOJE KOLORY
- KONSTRUKCJE
- PRZEDSZKOLE I JEGO OTOCZENIE
- PRZYJAZNE MIASTO I MIEJSCOWOŚĆ
Celem pilotażu programu Archi – przygody było sprawdzenie, jak edukacja kulturalna w zakresie architektury mogłaby być systematycznie prowadzona w przedszkolu.
PROJEKT EDUKACYJNY „DZIECKO – ODBIORCĄ i TWÓRCĄ KSIĄŻEK”
W grupie III w dniach 11.04 – 22.04.2016 realizowany jest projekt edukacyjny „Dziecko -odbiorcą i twórcą książek”.
Główny założeniem projektu jest pogłębianie wiedzy oraz uaktywnianie dzieci do działań z książką. W trakcie realizacji projektu dzieci zdobędą wiedzą z zakresu historii przekazu informacji, sposobu powstawania i budowy książki, poznają także zawody związane z jej powstawaniem. Zapoznają się z wybranymi utworami z kanonu polskiej literatury dziecięcej, nauczą się jak należy korzystać z książek, a także napiszą i zilustrują własną grupową książeczkę.
Równocześnie od października 2015 prowadzone są na terenie grupy działania wspierające realizację projektu:
  • Prowadzenie akcji „Rodzice czytają”
  • Czytanie książek podczas relaksu poobiedniego
  • Prowadzenie warsztatów „Przedszkolak w świecie literatury – poznajemy polskie legendy”, „Przedszkolak w świecie literatury – poznajemy przysłowia”
  • Udział dzieci w konkursach plastycznych organizowanych przez placówki kulturalno – oświatowePROJEKT EDUKACYJNY "WIERSZYKI I BAJECZKI DO PODUSZECZKI - KOTEK I INNE ZWIERZĄTKA"
Najmłodsze przedszkolaki w miesiącu lutym będą realizowały zadania projektu edukacyjnego opracowanego przez nauczycielki grupy I i II. W ramach projektu będą uczestniczyły w cyklu zajęć „Wierszyki i bajeczki do poduszeczki – kotek i inne zwierzątka”,którego celem będzie:
  • kształtowanie intelektualnego i emocjonalnego stosunku do książki jako źródła wiedzy i przeżyć
  • dostarczanie wzorów pięknej mowy polskiej
  • aktywizowanie postaw rodzicielskich i wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez udział w konkursie literacko – plastycznym, codzienne czytanie książek


PROJEKT EDUKACYJNY "W KRAINIE BAŚNI, BAJEK I LEGEND"
Dzieci z grupy IV w miesiącu lutym i maju będą realizowały zadania projektu edukacyjnego opracowanego przez nauczycielki tej grupy.W ramach projektu dzieci będą uczestniczyły w cyklu zajęć, podczas których poznają wybrane utwory literatury dziecięcej, ich autorów, a częsty kontakt z książką pozwoli rozwijać ich zainteresowania czytelnicze.
Celem głównym projektu „W krainie baśni, bajek, wierszy i legend”
jest promowanie wśród dzieci czytania bajek, baśni wierszy i legend jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie.
Prezentowany projekt ma przybliżyć dziecku książkę, nauczyć szacunku dla niej i dbałości o nią, wykształcić potrzebę obcowania ze słowem pisanym, by w przyszłości czytanie stało się przyjemnością , a nie koniecznością.

„MAMO, TATO POCZYTAJ MI”

W godzinach popołudniowych w poszczególnych grupach rodzice naszych wychowanków czytają dzieciom bajki w ramach ogólnopolskiej kampanii „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”.


"BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK"
Projekt ten ma na celu uświadomienie dzieciom istniejących zagrożeń i wykształcenie w nich właściwych postaw warunkujących bezpieczeństwo w różnych sytuacjach. Projekt ma charakter interdyscyplinarny, a więc integrujący wiedzę przekazywaną w ramach różnych obszarów edukacyjnych.będzie on realizowany w ciągu całego roku przedszkolnego.
Obejmuje nastepujące tematy
1. Jestem bezpieczny w przedszkolu.
2. Bezpieczeństwo na drodze.
3. Aj boli.
4. Unikamy zagrożeń.
5. Magiczne kryształy.
6. Uroki i niebezpieczeństwa zimy.
7. Cukierki.
8. Z dzieckiem o prawch dziecka.
9. Ciemnego pokoju nie trzeba sie bać.
10. Bezpieczne wakacje.
PROJEKT OPRACOWANY PRZEZ NAUCZYCIELKI GRUPY II I REALIZOWANY W GRUPIE II.

„ZDROWO JEMY, ZDROWO ROŚNIEMY”

Najstarsze przedszkolaki w miesiącu styczniu będą realizowały zadania projektu edukacyjnego opracowanego przez nauczycielki grupy IV. W ramach projektu dzieci będą uczestniczyły w cyklu zajęć „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” W trakcie, których będą miały możliwość poznania zasad prawidłowego odżywiania zapewniających zdrowy rozwój, na co dzień.
PROJEKT OPRACOWANY PRZEZ NAUCZYCIELKI GRUPY IV I REALIZOWANY W GRUPIE IV.

PRZEDSZKOLAKI CZYTAJĄ
Nasze przedszkole bierze udział w projekcie PRZEDSZKOLAKI CZYTAJĄ. Przez każdy tydzień u innego dziecka w domu będzie gościł Zakamarkowy PLECACZEK Z KSIĄŻKAMI.
Zapraszamy do przeczytania wraz z dziećmi książek z plecaczka - wypada mniej więcej jedna na dzień. Zachęcamy, by dziecko wykonało pracę plastyczną zainspirowaną wybraną książką.
Po tygodniu plecaczek - wraz z książkami, pracą plastyczną i listem przewodnim - należy odnieść do przedszkola, by kolejne dziecko mogło zabrać go do domu. Katalog książek zatrzymujecie dla siebie. Dziecko zostanie poproszone o opowiedzenie w swojej grupie przedszkolnej o wybranym bohaterze czy ulubionej książce z plecaczka.
Jedną z form podsumowania akcji w przedszkolu będzie wystawa przyniesionych przez dzieci prac plastycznych.
Projekt PRZEDSZKOLAKI CZYTAJĄ!odbywa się w 25 przedszkolach w Krakowie, do których przekazanych zostało łącznie 125 plecaczków.
Akcja ma na celu promocję czytelnictwa,kształtowanie dobrych nawyków czytelniczych oraz dotarcie z wartościową książką do dzieci, ich rodzin i przedszkoli,
Przedszkola, które przeprowadzą najciekawsze działania związane z czytanymi książkami, otrzymają nagrody książkowe do swojej biblioteczki.
Pomysłodawcą i organizatorem projektu PRZEDSZKOLAKI CZYTAJĄ! jest poznańskie Wydawnictwo Zakamarki, a partnerem - Urząd Miasta Krakowa


PROGRAM EDUKACYJNY KSZTAŁTUJĄCY NAWYKI HIGIENICZNE „MISJA VELVETKI”

Uczestniczyliśmy w ogólnopolskim programie edukacyjnym „MISJAVELVETKI”, kształtującym nawyki higieniczne wśród dzieci w wieku 3-6 lat. Program ten realizuje zalecenia profilaktyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego z zakresu przeciwdziałania zachorowaniom na grypę. Dzięki temu programowi dzieci mogły poszerzyć wiedzę dotyczącą zasad higieny, a szczególnie higieny nosa oraz profilaktyki grypy i innych chorób przenoszonych drogą kropelkową.

PROGRAM EDUKACYJNY „MAMO,TATO, WOLĘ WODĘ”

Program został zainicjowany przez Żywiec Zdrój S.A. w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych. Jego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci. Partnerami merytorycznymi „Mamo, Tato, wolę wodę!” są Instytut Żywności i Żywienia oraz Instytut Matki i Dziecka. Podczas realizacji programu przedszkolaki, odkrywały poprzez zabawę fascynujący świat wody. Dzieci miały okazję poznać zasady zdrowego żywienia, poszerzyć swoją wiedzę na temat roli wody w przyrodzie oraz dowiedzieć się więcej o jej właściwościach, zastosowaniach i sposobach oszczędzania.

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ „AKADEMIA AGUAFRESH”

W trakcie realizacji programu dzieci wzbogacały wiadomości dotyczące higieny jamy ustnej i higieny osobistej. Podczas zajęć bohaterowie programu Pastusie i Barney uczyli dzieci jak prawidłowo dbać o ząbki oraz jak walczyć z niedobrym Robaczkiem Próchniaczkiem.

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM „5PORCJI WARZYW, OWOCÓW LUB SOKU”

Program organizowany był przez KRAJOWĄ UNIĘ PRODUCENTÓW SOKÓW, AGENCJĘ RYNKU ROLNEGO, przy wsparciu UNII EUROPEJSKIEJ I PRZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Celem programu było promowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków żywieniowych – propagowanie wśród dorosłych i dzieci spożywania 5 porcji warzyw, owoców lub soku dziennie.

„MAMO, TATO POCZYTAJ MI”

W godzinach popołudniowych w poszczególnych grupach rodzice naszych wychowanków czytali dzieciom bajki w ramach ogólnopolskiej kampanii „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”. Przedszkolaki bardzo chętnie uczestniczyły w tym programie, ponieważ było to dla nich całkiem nowe doświadczenie, a rodzice bardzo chętnie brali udział w tym przedsięwzięciu.

PROGRAM „KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY”

Program organizowany był przez FUNDACJĘ PARTNERSTWO DLA ŚRODOWISKA, firmę TYMBARKi markę KUBUŚ. Celem programu była popularyzacja ochrony przyrody wśród przedszkolaków; wzrost świadomości wśród dzieci odnośnie ochrony natury; uczenie dzieci kreatywnego myślenia, samodzielności i podejmowania inicjatyw. W ramach programu zrealizowano: Obchody pierwszego Dnia Wiosny, Obchody Zielonego Dnia, Obchody Dnia Marchewki, Segregację śmieci w przedszkolu, Patrol ekologiczny w najbliższej okolicy, Ankietę ekologiczną dla rodziców, Zajęcia jestem Kubusiowym Przyjacielem Natury, Kącik przyrody w przedszkolu, Dzień Warzyw, Owoców i Soków.Przedszkolowo.pl logo