ROZKŁAD DNIA

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE I i II

ZAJĘCIA DODATKOWE – PONAD PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ 6.30 – 7.30
6.30 – 7.30 Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci.

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ 7.30 - 12.30
7.30 - 8.30 Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci z ich inicjatywy.
8.30 - 9.30 Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne, połączone z zabawą ortofoniczną lub ćwiczeniami oddechowymi. Czynności porządkowo – higieniczne, Przygotowanie do śniadania, Śniadanie
9.30 – 10.00 Zintegrowane zajęcia programowe i zabawy organizowane z całą grupą. (w oparciu o podstawę programową)
10.00 – 10.20 Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci z ich inicjatywy.
10.20 - 10.50 Czynności samoobsługowe w szatni. Zajęcia i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu (organizowane i swobodne), spacery. Podczas złych warunków atmosferycznych – zabawy ruchowe w przedszkolu.
10.50 – 12.30 Czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do obiadu. Obiad.

ZAJĘCIA DODATKOWE – PONAD PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ 12.30 -17.00
12.30 – 14.00 Higiena poobiednia, przygotowanie do leżakowania. Leżakowanie. Słuchanie muzyki relaksacyjnej, kołysanek, bajek muzycznych oraz tekstów literackich czytanych lub opowiadanych przez nauczycielkę.
14.00 - 14.30 Czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.
14.30 – 16.00 Zajęcia, warsztaty o charakterze poszerzającym temat, praca stymulacyjna.
16.00 – 17.30 Gry planszowe z małym zespołem dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań wg wyboru dzieci, rozchodzenie się dzieci.RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE III i IV

ZAJĘCIA DODATKOWE – PONAD PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ 6.30 – 7.30
6.30 – 7.30 Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ 7.30 - 12.30
7.30 - 8.30 Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci z ich inicjatywy.
8.30 - 9.30 Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne, połączone z zabawą ortofoniczną lub ćwiczeniami oddechowymi. Czynności porządkowo – higieniczne, Przygotowanie do śniadania, Śniadanie
9.30- 10.30 Czynności samoobsługowe w szatni. Zajęcia i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu (organizowane i swobodne), spacery. Podczas złych warunków atmosferycznych – zabawy ruchowe w przedszkolu
10.30 – 11.30 Zintegrowane zajęcia programowe i zabawy organizowane z całą grupą. (w oparciu o podstawę program)
11.30 – 12.30 Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci z ich inicjatywy .Czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do obiadu. Obiad.

ZAJĘCIA DODATKOWE – PONAD PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ 12.30 -17.00
12.30 – 13.00 Higiena poobiednia, mycie zębów. Słuchanie muzyki relaksacyjnej opowiadanie lub czytanie bajek,
13.00 – 14.00 Spacer, zabawy na terenie ogrodu przedszkolnego lub w kącikach zainteresowań w sali,
14.00 – 14.30Czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.
14.30 – 16.00 Zajęcia, warsztaty o charakterze poszerzającym temat, praca stymulacyjna.
16.00 – 17.30 Gry planszowe z małym zespołem dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań wg wyboru dzieci, rozchodzenie się dzieci.


Przedszkolowo.pl logo